Asiakasohjeita

Toivomme asiakkaidemme kiinnittävän huomiota seuraaviin seikkoihin jätehuoltopalveluiden sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

YLEISIÄ OHJEITA

 • Asiakkaan tulisi huolehtia siitä, että hänen kiinteistönsä on vaivatta löydettävissä. Merkitkää talonne numero talon seinään, sekä tarvittaessa myös kiinteistölle johtavan tien varteen. Numeron tulisi olla valaistu tai sen on sijaittava esimerkiksi pihalampun valossa.
 • Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että tien/piha-alueen lumityöt on tehty, ja alue on tarvittaessa myös hiekoitettu.
 • Kytkekää kiinteistöllä vapaana olevat koirat, tai pitäkää kotieläimet jätehuollon ajan sisätiloissa/aitauksessa.
 • Jäte-auto/loka-auto tarvitsee ympärilleen tilaa vähintään kolme metriä (3 m) sekä korkeus- että leveyssuunnassa. Katkaiskaa tielle mahdollisesti ulottuvat paksut oksat ja poistakaa muut vastaavat esteet ajoreitiltä.

VIEMÄRIHUOLTOASIAKKAAT

 • Vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen käytettävien kiinteistöjen saostussäiliöt (sakokaivo) tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnossa säiliöön ohjataan vain pesuvedet, voi tyhjennysväli olla kaksi (2) vuotta. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kolmen (3) vuoden välein. Huomioi, että jätevesijärjestelmäsi valmistaja on voinut ohjeistaa määräyksiä tiheämmistä tyhjennysväleistä.
 • Lokakaivon sijainti on helppo merkitä esimerkiksi kepin päähän kiinnitetyllä värikkäällä muovipussilla.
 • Pitäkää huoli siitä, etteivät lokakaivot ole hautautuneet lumen tai maa-ainesten alle. Poistakaa myös kaivolle pääsyn estävä kasvillisuus, kuten ruusupensaat.

JÄTEHUOLTOASIAKKAAT

 • Hanki kiinteistöllesi jätehuoltomääräysten mukainen jäteastia. Kodin jäteastian tulee olla ehjä, kannellinen, tartuntakahvallinen, pyörällinen, sekä koneellisesti tyhjennettävissä. Älä ylitäytä jäteastiaa (kannen on oltava aina suljettavissa ja astian paino max. 60 kg). Tarvittaessa voit asettaa lisäjätesäkin (max. 15 kg) jäteastian välittömään läheisyyteen, jolloin se otetaan erillistä korvausta vastaan mukaan jäteauton kuormaan. Jätesäkkitelineitä ei saa käyttää jäteastiana jäteautonkuljettajan työturvallisuuden varmistamiseksi.
  Jäteastian voit ostaa tai vuokrata myös meiltä!
 • Jäteauton on päästävä esteettä vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastiasta. Huolehdi myös siitä, että jäteastian sijoituspaikka on riittävästi valaistu.
 • Jos sijoitat jäteastian esimerkiksi jätekatokseen, ei sijoituspaikassa saa olla porrasta, korkeaa kynnystä tai liian kaltevaa astian siirtomatkaa. Älä säilytä jätekatoksessa/jäteastian välittömässä läheisyydessä muuta tavaraa sekaannusten välttämiseksi.
 • Lajittele jätteesi oikein: biojäteastiaan vain biojätettä, metallinkeräysastiaan vain kierrätysmetalleja jne. Sekajäteastiaan ei saa sijoittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallisia jätteitä tai palo- ja räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä (paristoja, jäteöljypurkkeja, lääkkeitä, sähkö- ja elektroniikkaromua yms.). Jätteiden lajittelussa sinua opastaa esimerkiksi alueen kunnallinen jätehuoltoyhtiö.
 • Vapaa-ajan asunnoilla on oltava jätehuolto toukokuun alusta syyskuun loppuun (1.5.–30.9.). Mikäli vapaa-ajan asunto on ympärivuotisessa käytössä, on myös jätehuolto järjestettävä koko vuoden ajan.
 • Ilmoita toimistolle hyvissä ajoin jätehuollon keskeytyksestä, kuten esimerkiksi pitkästä lomamatkasta, jotta säästytään hukkakäynneiltä!

JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSVÄLIT

Jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavalla rytmillä:

KESÄAIKANA
(vk 18-40)

TALVIAIKANA
(vk 41-17)

Sekajäte
(taajama)

2

4

Sekajäte
(haja-asutusalue)

4

4

Biojäte

2

4

Biojäte (syväkeräys-
säiliö tai koneellisesti jäähdytetty säiliö)

2

4

 • Mikäli kompostoit biojätteesi, voit tarvittaessa hakea jätelautakunnalta sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä. Lautakunta voi hakemuksesta pidentää tyhjennysvälin kahteentoista (12) viikkoon. Hakemuksen tyhjennysvälin pidentämiseksi löydät Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan internetsivustolta.
 • Yksinasuvien on mahdollista hakea jäteastian pidennysväliä kahdeksaan (8) viikkoon.
 • Jos tarvitset lisätietoa tyhjennysvälin pidentämisestä, tai vaikkapa alueen jätehuoltomääräyksistä, ota yhteys lautakunnan alaisiin viranhaltijoihin (puh. 03 4141 5329 tai jatelautakunta@forssa.fi).